madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类自然保护与环境生态类本科专业工资/薪资排名

2023-02-18 10:09:33

农学类自然保护与环境生态类本科专业工资/薪资排名

农学类自然保护与环境生态类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    自然保护与环境生态类    水土保持与荒漠化防治    090203    9500

农学    自然保护与环境生态类    农业资源与环境    090201    8700

农学    自然保护与环境生态类    野生动物与自然保护区管理    090202    8000

农学    自然保护与环境生态类    生物质科学与工程    090204T    0

农学    自然保护与环境生态类    土地科学与技术    090205T    0

农学    自然保护与环境生态类    湿地保护与恢复    090206T    0