madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

财经商贸类金融类专科专业工资/薪资排名

2023-02-24 20:05:44

财经商贸类金融类专科专业工资/薪资排名

财经商贸类金融类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

财经商贸大类    金融类    国际金融    530207    8000

财经商贸大类    金融类    证券实务    530206    7900

财经商贸大类    金融类    金融服务与管理    530201    7800

财经商贸大类    金融类    金融科技应用    530202    7800

财经商贸大类    金融类    信用管理    530204    7600

财经商贸大类    金融类    保险实务    530203    7500

财经商贸大类    金融类    财富管理    530205    7100

财经商贸大类    金融类    农村金融    530208    6200