madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

医学类药学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-20 19:46:58

医学类药学类本科专业工资/薪资排名

医学类药学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

医学    药学类    药事管理    100704T    11700

医学    药学类    药物化学    100706T    11000

医学    药学类    临床药学    100703TK    10300

医学    药学类    药学    100701    10200

医学    药学类    药物分析    100705T    9400

医学    药学类    药物制剂    100702    8900

医学    药学类    海洋药学    100707T    8600

医学    药学类    化妆品科学与技术    100708T    0