madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

工学类生物医学工程类本科专业工资/薪资排名

2023-02-10 19:29:20

工学类生物医学工程类本科专业工资/薪资排名

工学类生物医学工程类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

工学    生物医学工程类    假肢矫形工程    082602T    11300

工学    生物医学工程类    生物医学工程    082601    11100

工学    生物医学工程类    临床工程技术    082603T    0

工学    生物医学工程类    康复工程    082604T    0