madboor

您现在的位置是:首页 > 大学艺术类专业

2022年甘肃开设(招收)产品设计专业的院校有哪些/大全

2022-11-05 10:41:00

2022年甘肃开设(招收)产品设计专业的院校有哪些/大全

 

2022年甘肃开设(招收)产品设计专业的本科院校一共3所,公办3所,民办0所,具体如下:

2022年甘肃开设(招收)产品设计专业的院校有哪些/大全

大学名称    地域    类型    公办/民办    开设艺术类专业

兰州交通大学    甘肃兰州市    综合类    公办    产品设计

兰州理工大学    甘肃兰州市    综合类    公办    产品设计

兰州城市学院    甘肃兰州市    综合类    公办    产品设计

 

西安艺考培训机构