madboor

您现在的位置是:首页 > 大学艺术类专业

北方工业大学2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

2022-10-12 20:28:04

北方工业大学2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

 

北方工业大学2022年开设艺术类专业

视觉传达设计/环境设计/环境设计(空间设计)

 

北方工业大学2022年艺术类专业在各省份招生人数

北方工业大学2022年艺术类专业在各省份招生人数

专业代码    专业名称    层次    科类    全国计划招生    标准学制年限    授予学位

130502    视觉传达设计    本科    文理兼招    50人    4年    艺术学学士

130503    环境设计    本科    文理兼招    50人    4年    艺术学学士

130503    环境设计(空间设计)    本科    文理兼招    40人    4年    艺术学学士

北方工业大学2022年艺术类专业在各省份招生人数

西安艺考培训机构