madboor

您现在的位置是:首页 > 大学艺术类专业

皖西学院2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

2022-10-05 13:43:56

皖西学院2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

 

皖西学院2022年开设艺术类专业

音乐学/美术学/视觉传达设计/环境设计/服装与服饰设计

 

皖西学院2022年艺术类专业在各省份招生人数

皖西学院2022年艺术类专业在各省份招生人数

专业名称    学制    计划数    备注

音乐学    4    70    师范,安徽45,湖南15,江苏10

美术学    4    70    师范,安徽50,山东10,江苏10

视觉传达设计    4    40    安徽25,山东10,江苏5

环境设计    4    40    安徽20,山东10,江苏10

服装与服饰设计(对口)    4    30    已招生

参考链接:https://zsb.wxc.edu.cn/290/list.htm