madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

土木建筑大类建设工程管理类专科专业工资/薪资排名

2023-03-03 20:13:12

土木建筑大类建设工程管理类专科专业工资/薪资排名

土木建筑大类建设工程管理类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

土木建筑大类    建设工程管理类    工程造价    440501    9000

土木建筑大类    建设工程管理类    建设工程管理    440502    8600

土木建筑大类    建设工程管理类    建筑经济信息化管理    440503    8200

土木建筑大类    建设工程管理类    建设工程监理    440504    8300