madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

土木建筑大类城乡规划与管理类专科专业工资/薪资排名

2023-03-02 20:43:18

土木建筑大类城乡规划与管理类专科专业工资/薪资排名

土木建筑大类城乡规划与管理类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

土木建筑大类    城乡规划与管理类    村镇建设与管理    440203    9400

土木建筑大类    城乡规划与管理类    智慧城市管理技术    440202    8400

土木建筑大类    城乡规划与管理类    城乡规划    440201    0