madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农林牧渔大类渔业类专科专业工资/薪资排名

2023-03-01 20:53:39

农林牧渔大类渔业类专科专业工资/薪资排名

农林牧渔大类渔业类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农林牧渔大类    渔业类    水产养殖技术    410401    8000

农林牧渔大类    渔业类    海洋渔业技术    410402    8000

农林牧渔大类    渔业类    水生动物医学    410404    7800

农林牧渔大类    渔业类    水族科学与技术    410403    0