madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

电子与信息大类集成电路类专科专业工资/薪资排名

2023-02-25 09:59:37

电子与信息大类集成电路类专科专业工资/薪资排名

电子与信息大类集成电路类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

电子与信息大类    集成电路类    微电子技术    510402    7900

电子与信息大类    集成电路类    集成电路技术    510401    0