madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

财经商贸类财政税务类专科专业工资/薪资排名

2023-02-23 21:37:35

财经商贸类财政税务类专科专业工资/薪资排名

财经商贸类财政税务类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

财经商贸大类    财政税务类    政府采购管理    530103    6800

财经商贸大类    财政税务类    财税大数据应用    530101    6700

财经商贸大类    财政税务类    资产评估与管理    530102    6600