madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

医学类口腔医学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-19 11:22:23

医学类口腔医学类本科专业工资/薪资排名

医学类口腔医学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

医学    口腔医学类    口腔医学    100301K    11100