madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类水产类本科专业工资/薪资排名

2023-02-17 19:47:25

农学类水产类本科专业工资/薪资排名

农学类水产类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    水产类    水族科学与技术    090603T    10400

农学    水产类    海洋渔业科学与技术    090602    9400

农学    水产类    水产养殖学    090601    8300

农学    水产类    水生动物医学    090604TK    0