madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类林学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-17 19:44:27

农学类林学类本科专业工资/薪资排名

农学类林学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    林学类    园林    090502    10400

农学    林学类    林学    090501    9100

农学    林学类    森林保护    090503    9000

农学    林学类    经济林    090504T    0

农学    林学类    智慧林业    090505T    0