madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类动物医学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-17 19:40:56

农学类动物医学类本科专业工资/薪资排名

农学类动物医学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    动物医学类    动物医学    090401    9100

农学    动物医学类    动物药学    090402    7900

农学    动物医学类    动植物检疫    090403T    7800

农学    动物医学类    实验动物学    090404T    0

农学    动物医学类    中兽医学    090405T    0

农学    动物医学类    兽医公共卫生    090406TK    0