madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

理学类数学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-15 20:00:26

理学类数学类本科专业工资/薪资排名

理学类数学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

理学    数学类    数理基础科学    070103T    11900

理学    数学类    信息与计算科学    070102    11800

理学    数学类    数学与应用数学    070101    10800

理学    数学类    数据计算及应用    070104T    0