madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

理学类生物科学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-15 19:56:08

理学类生物科学类本科专业工资/薪资排名

理学类生物科学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

理学    生物科学类    生物信息学    071003    11300

理学    生物科学类    生物科学    071001    9400

理学    生物科学类    生态学    071004    9200

理学    生物科学类    生物技术    071002    9100

理学    生物科学类    整合科学    071005T    0

理学    生物科学类    神经科学    071006T    0