madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

理学类地理科学类本科专业工资/薪资排名

2023-02-14 20:06:51

理学类地理科学类本科专业工资/薪资排名

理学类地理科学类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

理学    地理科学类    地理信息科学    070504    11600

理学    地理科学类    自然地理与资源环境    070502    10800

理学    地理科学类    人文地理与城乡规划    070503    10800

理学    地理科学类    地理科学    070501    9200