madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

管理学图书情报与档案管理类本科专业工资/薪资排名

2023-02-12 12:21:33

管理学图书情报与档案管理类本科专业工资/薪资排名

管理学图书情报与档案管理类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

管理学    图书情报与档案管理类    信息资源管理    120503    10700

管理学    图书情报与档案管理类    图书馆学    120501    10000

管理学    图书情报与档案管理类    档案学    120502    9600