madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

工学类建筑类本科专业工资/薪资排名

2023-02-08 19:51:20

工学类建筑类本科专业工资/薪资排名

工学类建筑类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

工学    建筑类    建筑学    082801    16000

工学    建筑类    城乡规划    082802    12200

工学    建筑类    风景园林    082803    11900

工学    建筑类    历史建筑保护工程    082804T    10900

工学    建筑类    城市设计    082806T    0

工学    建筑类    人居环境科学与技术    082805T    0

工学    建筑类    智慧建筑与建造    082807T    0